Монтаж на оборудване

"Амилум България" ЕАД

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Mechanical-erection_Amilum_P1260048.JPG

Предмет: Изграждане на промишлени инсталации

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на промишлено оборудване, сушилня за нишесте, линии за сироп, изработка и монтаж на комин, монтаж на решетъчни скари.

Повече

"Геометал" ЕООД

Предмет: Монтаж на лентов транспортьор

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на лентов транспортьор PS 1600 мм. с дължина 560 м. за минен комплекс "Елаците Мед".

"SBS Buhnentehnik" GmbH

Предмет: Монтаж на механично оборудване

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на механично оборудване на долна сценична механизация, ревизия, профилактика и монтаж на съществуващо оборудване, производство и монтаж на метални конструкции.

"Каменица" АД

Предмет: Монтаж на хладилна инсталация.

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Монтаж на хладилна инсталация, състояща се от хладилен компресор, амонячен изпарител, изпарителен кондензатор и др.

"Линде Газ България" ЕООД

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Mechanical-erection_Linde_PA060126.JPG

Предмет: Изграждане на инсталация за разделяне на въздух

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Монтаж на промишлено технологично оборудване - цялостно изпълнение на част "Машинно-технологична", монтаж на компресори, охладителна колона, съдове и съоръжения, тръбопроводи и помпи.

Повече

"Керамична къща" ЕООД

Предмет: Демонтаж на технологично оборудване от Гермния и монтаж на същото в България

Период на изпълнение: 2006-2007

Обхват: Демонтаж на производствени линии за керамични продукти от Германия, повторен монтаж в България на територията на завод за керамични продукти гр. Стралджа.

"Енергоремонт Холдинг" АД

Предмет: Монтаж на промишлени инсталации и съоръжения

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на Кондензо-очистваща инсталация (КОИ) на блокове №1 и №2 в ТЕЦ "Марица Изток 2".

"Биомашиностроене" АД

Предмет: Монтаж на промишлени инсталации и съоръжения

Период на изпълнение: 2006

Обхват: Монтаж на лавьор на територията на "Солвей Соди" - гр. Девня.