Промишлени електрически инсталации

От десетилетия насам, една от основните дейности на дружеството е изграждането на промишлени електрически инсталации за промишлени предприятия, технологични инсталации и процеси в различни сфери на промишлеността.
 
Изпълняваните от нас дейности включват:
 
Външно електрозахранване – изграждане на външни линии за присъединя ване на нови обекти и мощности, доставка и монтаж на БКТП и МКТП, преоборудване на съществуващи съоръжения.
 
Електромонтажни дейности за изграждане на кабелни трасета от кабелни скари, стълби, тръби и канали, окабеляване и подвързване на електрически табла, електрически консуматори като технологично оборудване, помпи, компресори, транспортни съоръжения и др., окабеляване и подвързване на осветителни тела.
 
Промишлени електрически табла – доставка и монтаж на промишлени електрически табла, окабеляване, подвързване, реконструкция и преоборудване на нови и съществуващи електрически табла. 

 

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png