За нас

Кои сме ние?

Ние сме „Монтажинженеринг“ АД, познато назад в годините като „Промишлено Монтажно Управление“ – ПМУ, гр. Стара Загора. От 1991 г. сме акционерно дружество, а днес сме изцяло частна компания управлявана от опитен и амбициозен ръководен екип, наследил и съхранил професионализма на своя предшественик.

 

Какво правим?

Преди 15 години бихме отговорили, че изграждаме промишлени инсталации и съоръжения, монтираме тежко промишлено оборудване, че нашите клиенти са химически, преработвателни, металургични и други промишлени предприятия.

През последните 10 години преобразувахме построената през 1985 г. производствено-комплектовъчна база в завод за производство на метални конструкции, оборудван с модерно високо-производително оборудване.

Затова днес бихме казали, че сме водещ производител на метални конструкции за метални халета и сгради за всеки бизнес, който има нужда от производствени, складови или търговски площи; изработваме и монтираме стоманени конструкции с промишлено предназначение и инфраструктурни проекти; произвеждаме листови стоманени конструкции като силози, резервоари, въздуховоди, както и нестандартно оборудване. А за да функционира всичко това, нашите екипи ще изградят и необходимите електрически инсталации.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png