"Монтажинженеринг" АД, Стара Загора притежава дългогодишен професионален опит в областта на монтажното строителство. Дружеството е специализирано в две основни направления.

 Ние произвеждаме:

  • Метални конструкции и монтаж на метални халета и сгради, включително монтаж на покривни и фасадни термопанели и окомплектовки;
  • Стоманени конструкции - проектиране, производство и монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение;
  • Листови метални конструкции - обработка на листова стомана, изработка на отделни елементи, съоръжения и нестандартно оборудване.

 

Ние изпълняваме:

  • Промишлен машинен монтаж - монтаж на технологично оборудване и инсталации;
  • Производство и изграждане на резервоари и силози за промишлени нужди;
  • Монтаж на тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи;
  • Изграждане на електрически инсталации и електромонтажни дейности.