"Монтажинженеринг" АД е с над 60-годишен професионален опит в областта на монтажното строителство, лидер в областта на изграждането и монтажа на промишлени съоръжения и инсталации. Дружеството е специализирано в следните направления:

  • строителство и изграждане на метални халета и сгради от стоманени конструкции, включително монтаж на покривни и фасадни панели;
  • метални конструкции - проектиране, производство и монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение;
  • производство, изграждане и монтаж на стоманени резервоари и силози;
  • промишлен машинен монтаж - монтаж на технологично оборудване и инсталации;
  • монтаж на тръбопроводи от въглеродна стомана и неръждаеми тръбопроводи;
  • изграждане на електрически инсталации и електромонтажни дейности;
  • изграждане на промишлено отопление и газови инсталации.