От тук можете да свалите електронната версия на нашите фирмени презентации в следните насоки:

  • Инсталации в гражданското строителство;
  • Инсталации в промишленото строителство.

За да отворите файловете трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader. Поради размера на файловете Ви препоръчваме да използвате функцията "Save Target As".


Фирмена презентация - инсталации в гражданското строителство - 35 mb.

Фирмен профил - инсталации в промишленото строителство - 34,3 mb.