Важни дати:

1946 - Създаване на дружеството като звено към специализирано държавно обединение в областта на изграждането на инсталации за граждански и промишлени проекти.

1972 - Съвместно с други министерства и икономически организации, дружеството започва като държавно звено да изпълнява проекти извън рамките на страната.

1981 - Дружеството е регистрирано в Българската Търговско-Промишлена Палата и получава официалните права за извършване на самостоятелна дейност извън България като международно търговско дружество.

1991 - След приватизационните процеси в страната и поради промяна в устройството на българското законодателство, държавното звено се трансформира в частно акционерно дружество с държавно участие, което напълно запазва дейността си и създава модерна и гъвкава структура на управление.

1998 - След изкупуване на държавните акции, "Монтажинженеринг" АД се превръща в изцяло частно акционерно дружество.

2003 - „Монтажинженеринг” АД е едно от първите в бранша, което получава сертификат за управление на качеството.

Към настоящия момент „Монтажинженеринг” АД е модерно, пазарно-ориентирано дружество, познато сред своите клиенти с гъвкавост, коректност и професионализъм.