Награди и отличия

2010 - Национален конкурс "СГРАДА НА ГОДИНАТА 2010" – организиран от „Градът Медия Груп“ - „Сграда на годината 2010“ в категория „Сгради култура, изкуство и религия“ се присъжда на Опера, Стара Загора, с изпълнител "Инвестиционно Строителен Консорциум", част от който е "Монтажинженеринг" АД.

2010 - Конкурс на вестник „Строителство имоти“ - Строител на 2010 г. – III място, категория „Нежилищно строителство“ с изпълнител "Инвестиционно Строителен Консорциум", част от който е "Монтажинженеринг" АД.

2011 - Камара на строителите в България – в класация на КСБ Областно представителство гр. Стара Загора избира "Монтажинженеринг" АД за Строител на годината за 2011 година за всички групи обекти.

2012 - Национален конкурс "СГРАДА НА ГОДИНАТА 2012" – организиран от „Градът Медия Груп“ - „Сграда на годината 2012“ в категория „Производствени сгради“ се присъжда на "Комплексна инсталация за калциране на природен гипс", с Кошава, с изпълнител "Монтажинженеринг" АД.

2013 - Грамота за Внедрена и работеща "Добра практика" от регионален клуб "Здраве и безопаност", гр. Стара Загора.

2014 - Камара на строителите в България – в класация на КСБ Областно представителство гр. Стара Загора избира "Монтажинженеринг" АД за Строител на годината за 2014 година за обекти от "Енергийна инфраструктура".

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png