МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД изпълнява проект № BG-RRP-3.004-2237-C01 “Технологична модернизация в предприятието“

eu pr

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура № BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. В проекта е предвидено закупуване на високотехнологично автоматизирано оборудване с цел повишаване на производствения капацитет на МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца. Проектът е на стойност 686 691,91 лева, от които 343 345,95 лева са финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост и 343 345,96 лв. съфинансиране от МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД.

 

{nomultithumb}