Производствено оборудване:

Оборудването с което разполагаме ни дава възможност да обработваме между 100 т. и 250 т. стомана месечно, в зависимост от типа на металните конструкции.

 

Бластираща камера

Камерата е произведена и въведена в експлоатация през 2013 г. Благодарение на нестандартните размери и производството й по поръчка за нуждите на "Монтажинженеринг" АД, камерата позволява почистването както на сурова листова и профилна стомана, така и на произведени метални консрукции.

Машина за плазмено рязане със CNC управление

Линията е произведена и въведена в ескплоатация през 2018 г. и е предназначена за разкрой на ламарина от въглеродна и неръждаема стомана. Машината е с токоизточник Hypertherm XPR 300 и TrueHole технология, която позволява направата на отвори в дебелина до 10 мм. с перфектно качество съгласно изискванията на ISO 1090. Работната площа на масата е 2000х9000 мм, което дава възможност за обработка на метали за последващо производство на едрогабаритни изделия.

Машина за газо-пламъчно рязане

Машината е със CNC управление с две глави. Позволява фигурно рязане на ламарина с дебелина до 100 мм.

CNC абкант за прецизно огъване на стоманени елементи

Машината е въведена в експлоатация през 2017 г. Абкантът е със CNC управление и позволява огъването на ламарина с дебелина до 8 мм по цялата широчина от 4 м. В зависимост от екипировката, машината позволява огъването на детайли с различен радиус при изключителна точност. Абкантът е с вградени антидеформационни модули, които гарантират точността на огъването по цялата дължина.

Абкант за огъване на стоманени детайли

Машината е изключително мощна и в зависимост от екипировката позволява огъването на ламарина с различни радиуси.

Вал за огъване на листова и профилна стомана

Тривалова машина за огъване на листова стомана с дебелина до 30 мм. и стоманени профили.

Вал за огъване на листова стомана

Машината е предназначена за огъване на листова стомана.

Лентоотрезна машина за профили до 450 мм.

Машината е с ръчно управлeние и позволява както право рязане, така и под ъгъл. Предназначена е за рязане на профили, тръби и плътна стомана. Максималната височина на профила е 450 мм.

Автоматична пробивна линия със CNC управление

Линията е произведена и въведена в ескплоатация през 2017 г. и е предназначена за производство на метални конструкции на болтова връзка. Машината позволява автоматично разпробиване, маркиране и надписване на профили и планки с точност 0,1 мм, при изключително висока скорост на работа. Линията има възможност за автоматична смяна на инструментите, при наличието на магазин с 6 различни инструмента, което гарантира висока скорост на изплнение на различни програми. Постиганата прецизност свежда до минимум възможността от грешки при изработката, което гарантира бърз и безпроблемен последващ монтаж.

Заваръчна техника ESAB, Fronius

Токоизточник - Aristo™ Mig 4004iw Pulse телоподаващо устройство Aristo Feed 3004W с панел за управление Aristo U8_2 Plus в комплект с воден охладител, кабелни връзки 400Аw – 5 м, горелка PSF410W – 4.5m и количка с 4 колела.  За заваряване на листова и профилна стомана от черни и цветни метали.

Монтажна и транспортна техника

Автокран с товароподемност 45 т.

Телескопична вишка до 26 м. - 1 бр.

Телескопична вишка до 21 м. - 2 бр.

Тежкотоварен камион с товароносимост до 12 т. и кран с товароподемност до 5 т.

Тежкотоварен камион

Стандартно ремарке с товароносимост до 24 т.

Ниска платформа за транспорт на механизация и извънгабаритни товари

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png