Основна дейност

Запазихме основните направления, с които бяхме познати назад в годините, като в същото време вложихме много ресурси и усилия за постигане на по-тясна специализация и експертиза, като доразвихме следните основни дейности:

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png