Производствена база

За близо 10 години превърнахме производствената си база в един от най-големите и модерни заводи за метални конструкции в България. Инвестирахме много средства и енергия за цялостната реорганизация на процесите и модернизиране на производственото си оборудване.

Разполагаме с обща площ от 20 000 кв.м., от която оборудваната покрита производствена площ надвишава 5 000 кв.м., разпределени в четири самостоятелни цеха:

- Цех за обработка на листова стомана с площ 1 440 кв.м. Цехът е предназначен за направа на заготовки от ламарина посредством плазмено и газо-пламъчно рязане, огъване с абкант и навиване с валоогъващи машини, подготовка на краища, снаждане и заваряване.

- Цех за обработка на профилна стомана с площ 1 080 кв.м. В него се изпълнява разкрой и снаждане на профили, разпробиване и подготовка на краищата за заваряване.

- Цех за монтажно-заваръчни дейности с площ 1 440 кв.м. Цехът е оборудван с необходимата подемна техника за монтаж и сглобяване на заготовките от листова и профилна стомана, заваряване, почистване на изделията и подготовката им за нанасяне на антикорозионна защита.

- Цех за полагане на антикорозионни покрития с площ 800 кв.м. Посредством изградени транспортни съоръжения завършените изделия се преместват в самостоятелен цех за нанасяне на анти-корозионна защита (боядисване). Изделията се почистват и подготвят за полагане на предписаната в проекта система за боядисване.

- Дробеструйна (бластираща) камера. Камерата е разположена в самостоятелно помещение извън основните производствени цехове. Посредством входящ транспортьор металът влиза в камерата и автоматично се почиства до различна степен на блясък. В зависимост от предназначението си, подготвеният материал се придвижва по транспортьор до съответния цех за изпълнение на последващите операции. Камерата позволява почистването и на готови елементи – греди, колони, ферми, листови конструкции след тяхното производство и непосредствено преди боядисване.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png