Машината е предназначена за огъване на листова стомана.

Технически данни

Максимална дебелина на ламарината: до 2 мм.

Диаметър на огъване: не по-малък от 120 мм.

Широчина: 1 м.