Сертификати

Съгласно действащата нормативна уредба в Република България "Монтажинженеринг" АД притежава удостоверения за изпълнение на следните видове строежи:

 

Първа група, Първа категория - Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

Втора група, Трета категория - Строежи от транспортната инфраструктура;

Трета група, Първа категория - Строежи от енергийната инфраструктура;

Четвърта група, Първа категория - Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда;

Пета група - Отделни видове строително-монтажни работи в сектор "Строителство"

 

"Монтажинженеринг" АД е сертифицирано по следните международно-признати стандарти:

 

EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството;

EN ISO 14001:2015 - Системa за опазване на околната среда;

ISO 45001:2018 - Системa за управление на здравето и безопасността при работа;

EN 1090-2-2018 - Системa за внедрен производствен контрол;

EN ISO 3834-2:2021 - Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png