"Монтажинженеринг" АД е специализирано в изграждането на площадкови и вътрешни стоманени газопроводи, работещи под високо налягане, газови инсталации и отоплителни инсталации, котелни централи, стоманени паропроводи и топлопроводи.

Наш приоритет са водните отоплителни инсталации и свързаните с тях стоманени тръбопроводи и отоплителни тела.

Дружеството е вписано в регистъра на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за изпълнение на инсталации с повишена опасност - поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове, нефтопроводи, изграждане на нефтопроводи и газопроводи.

"Монтажинженеринг" АД изпълнява цялостен монтаж на компресорни станции. През периода 2007 - 2009 г. "Монтажинженеринг" АД изпълни цялостна реконструкция и модернизация на компресорни станции "Кардам" и "Лозенец", включващо всички строителни работи, монтаж на оборудване, тръбопроводи и арматура, електромонтажни работи.

Нашите проекти