"Монтажинженеринг" АД е специализирано в изработка на всички метални конструкции за електростатични филтри, ръкавни филтри и прахоулавящо оборудване по проект на клиента.

Дружеството има значителен опит при монтаж на електрофилтри в сферата на енергетиката, преработвателната промишленост, металургията и циментената индустрия.

По проектна документация на възложителя "Монтажинженеринг" АД може да произведе електрофилтри и ръкавни филтри от различни типове, окомплектовани с нужните въздуховоди, газоходи, спомагателни инсталации, както и да изпълни необходимите електромонтажни дейности.

Наши проекти