Дружеството стартира новия си уебсайт с нов по-модерен и функционален дизайн. Основната цел на "Монтажинженеринг" АД е да представи по-добре на своите клиенти основните направения, в които дружеството развива дейността си, да направи достъпна за по-широка аудитория актуална информация за изпълнените проекти, техния обхват и специфика.

Чрез новата си интернет страница "Монтажинженеринг" АД цели да постигне по-мащабно присъствие в интернет и трайно заемане на топ позиции в Google за конкретните дейности на дружеството, което да доведе до по-добро разпознаване на марката.