Предмет: Промишлено отопление и газификация

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Отопление и газификация на производствени площи с инфрачервени нагреватели, лъчисто отопление.