Предмет: Отопление и газификация

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на производствени халета, отопление с инфрачервени нагреватели.