Предмет: Отопление и газификация на производствен цех

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на производствени цехове на хлебозавода.