Повече

Обект: "Ню Ойл" АД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Изграждане на нова котелна (парна централа), изграждане на паропроводи и топлопроводи, отоплителна инсталация на производствени цехове "Пресов цех" чрез топловъздушни апарати и радиатори.

Обект: "Топаз Мел" ООД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за утилизация на биогаз, чрез изгаряне за затопляне на буферен резервоар 600 куб.м., включващо монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана за пренос на биогаз, монтаж на фитинги, арматура и оборудване.

Повече

Обект: Компресорна станция "Кардам"

Период на изпълнение: 2005-2009

Обхват: Цялостна реконструкция и модернизация на газо-турбокомпресорни агрегати на компресорна станция "Кардам", изпълнение на строителни работи, монтаж на нови компресори и оборудване, монтаж на тръбопроводи и арматура, изпълнение на всички електрически инсталации и автоматизация.

Повече

Обект: Компресорна станция "Лозенец"

Период на изпълнение: 2005-2009

Обхват: Цялостна реконструкция и модернизация на газо-турбокомпресорни агрегати на компресорна станция "Лозенец", изпълнение на строителни работи, монтаж на нови компресори и оборудване, монтаж на тръбопроводи и арматура, изпълнение на всички електрически инсталации и автоматизация.

Обект: Държавна опера "Стара Загора"

Период на изпълнение: 2006-2010

Обхват: Цялостна реконструкция на държавна опера "Стара Загора", част от което е изграждането на газификация и отоплителна инсталация на сградата.