Повече

Предмет: Изграждане на завод за производство на сурово масло - гр. Костинброд

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Изграждане на нова котелна (парна централа), изграждане на паропроводи и топлопроводи, отоплителна инсталация на производствени цехове "Пресов цех" чрез топловъздушни апарати и радиатори.

Предмет: Изгравдане на инсталация за утилизация на биогаз

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за утилизация на биогаз, чрез изгаряне за затопляне на буферен резервоар 600 куб.м., включващо монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана за пренос на биогаз, монтаж на фитинги, арматура и оборудване.

Предмет: Изграждане на отоплителна инсталация

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изграждане на газова и отоплителна инсталация, лъчисто отопление.

Предмет: Изграждане на промишлено отопление

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изграждане на абонатна станция, вътрешни тръбопроводи и външни паропроводи.

Повече

Предмет: Газови инсталации и газопроводи

Период на изпълнение: 2005-2009

Обхват: Цялостна реконструкция и модернизация на газо-турбокомпресорни агрегати на компресорна станция "Кардам", изпълнение на строителни работи, монтаж на нови компресори и оборудване, монтаж на тръбопроводи и арматура, изпълнение на всички електрически инсталации и автоматизация.

Повече

Предмет: Газови инсталации и газопроводи

Период на изпълнение: 2005-2009

Обхват: Цялостна реконструкция и модернизация на газо-турбокомпресорни агрегати на компресорна станция "Лозенец", изпълнение на строителни работи, монтаж на нови компресори и оборудване, монтаж на тръбопроводи и арматура, изпълнение на всички електрически инсталации и автоматизация.

Предмет: Газови инсталации и отоплителни иснталации

Период на изпълнение: 2006-2010

Обхват: Цялостна реконструкция на държавна опера "Стара Загора", част от което е изграждането на газификация и отоплителна инсталация на сградата.

Предмет: Отопление и газификация на производствен цех

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на производствени цехове на хлебозавода.

Предмет: Отопление и газификация

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на производствени халета, отопление с инфрачервени нагреватели.

Предмет: Промишлено отопление и газификация

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Отопление и газификация на производствени площи с инфрачервени нагреватели, лъчисто отопление.

Предмет: Газификация на производствен цех

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изграждане на външна и вътрешна газификация на производствен цех.