Обект: Държавна опера "Стара Загора"

Период на изпълнение: 2006-2010

Обхват: Цялостна реконструкция на държавна опера "Стара Загора", част от което е изграждането на газификация и отоплителна инсталация на сградата.