Предмет: Производство на ръкавни филтри

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Изработка на корпус и отделни елементи за ръкавен филтър за инсталация за преработка на технически въглерод.

Повече

Предмет: Производство на листови и профилни метални констуркции за електрофилтри

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка на листови и профилни метални конструкции за газоходи, компенсатори, опори за газоходи за електрофилтри.

Повече

Предмет: Изработка на нов електрофилтър за "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка на нов електрофилтър по проект на "ELWO" - Полша за нуждите на "Монди Стамболийски" ЕАД.

Предмет: Ремонт на съществуващ филтър

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Реконструкция на съществуващ филтър на пещ №4 в циментов завод "Вулкан Цимент" - гр. Димитровград.

Повече

Предмет: Производство и изграждане на нов електрофилтър за "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Изработка и монтаж на нов електрофилтър за нуждите на "Монди Стамболийски" ЕАД, по проект на "FL Smidth" Дания.

Повече

Предмет: Производство и монтаж на нов електрофилтър

Период на изпълнение: 2006

Обхват: Производство на метални конструкции и части за нов електрофилтър, изграждане и монтаж на електрофилтър по проект на "FL Smidth" Дания.