Предмет: Изработка на нов електрофилтър за "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка на нов електрофилтър по проект на "ELWO" - Полша за нуждите на "Монди Стамболийски" ЕАД.