Предмет: Производство и изграждане на нов електрофилтър за "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Изработка и монтаж на нов електрофилтър за нуждите на "Монди Стамболийски" ЕАД, по проект на "FL Smidth" Дания.