Предмет: Производство и монтаж на нов електрофилтър

Период на изпълнение: 2006

Обхват: Производство на метални конструкции и части за нов електрофилтър, изграждане и монтаж на електрофилтър по проект на "FL Smidth" Дания.