Предмет: Производство на части за електрофилтри

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на части за нов електрофилтър - носеща конструкция, корпус, вътрешни елементи на електрофилтъра.