Повече

Предмет: Производство и монтаж на комин, въздуховоди и газоходи
Период: 2020 г.
Обхват: Производство и монтаж на комин, въздуховоди за охлаждащ и горивен въздух и газоходи за изходни газове за нова варова пещ.

Повече

Предмет: Производство на стоманени предпазни фендери с торсионен механизъм
Период: 2019 г.
Обхват: Производство на 5 бр. стоманени фендери с торсионен механизъм, позволяващ насочване на съоръженията, монтаж на облицовъчни полиетиленови плочи.

Повече

Предмет: Производство на стоманен панел с торсионен механизъм

Период на изпълнение: 2018 г.

Обхват: Изработка на стоманен фендер, торсионен механизъм за движение на панела, монтаж на полиетиленови плочи

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2018

Обхват: Проектиране на неръждаеми резервоари, разреждащи устройства и тръбни съоръжения, производство на неръждаеми резервоари в заводски условия, производство на заготовки за неръждаеми резервоари, изграждани по листов способ на обекта, монтаж.

Повече

Предмет: Производство на стоманени фендери

Период на изпълнение: от 2012 - до момента

Обхват: Производство на листови метални конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Повече

Предмет: Производство на стоманени предпазни панели и торсионни механизми към тях

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Производство на листови и тръбни конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери с торсиони, позволяващи движение на панелите, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Повече

Предмет: Изработка на листови конструкции – сглобяеми корпуси на филтърни системи

Период на изпълнение: 2016 - 2017

Обхват: Производство на листови конструкции, представляващи метални пана за сглобяеми корпуси на филтриращи системи към асфалтосмесващи инсталации.

Повече

Предмет: Производство на неръждаеми компоненти за филтърни системи

Период на изпълнение: 2016 – 2017

Обхват: Производство на неръждаеми технологични врати за филтриращи систами към асфалтосмесващи инсталации, монтаж на изолация от минерална вата, цялостно сглобяване.

Повече

Обект: Болница „Ягода Мед“

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство, доставка и монтаж на неръждаеми резервоари за питейна и минерална вода, монтаж на изолация от минерална вата и обшивка от поцинкована ламарина.

Повече

Предмет: Изработка на листови метални конструкции – шамандури за плавателни съдове

Период на изпълнение: 2015 - 2016

Обхват: Производство на стоманени шамандури и спомагателно оборудване за плавателни съдове.

Повече

Обект: "Сен Гобен Констракшън Продъктс България" ЕООД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Проектиране, изработка,доставка и монтаж на 2бр. стоманени силози за съхранение на сух цимент с вместимост 70 куб.м., изработка и монтаж на носеща метална конструкция, монтаж на прилежащото технологично оборудване - филтри, шнекове, клапи, аериращи системи.

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2013-2014

Обхват: Производство на газоходи по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Повече

Обект: "Амилум България" ЕАД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и доставка на 6 бр. метални резервоари от неръждаема и въглеродна ламарина с вместимост - 3 бр. по 10 куб.м., 1 бр. - 20 куб.м., 1 бр. - 30 куб.м., 1 бр. - 50 куб.м.

Повече

Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метална конструкция за втора варова пещ. Производство и монтаж на стълби, площадки и пасарелки. Изработка на пещта на отделни компоненти, доставка и изграждане на обекта на цялото съоръжение.