Цялостно производство на пристанищни съоръжения

Повече

Предмет: Цялостно производство на пристанищни съоръжения
Период: 2020
Обхват: Производство на 5 бр. пристанищни съоръжения тип „шамандура“ с общо тегло над 100 т., монтаж на соларно и навигационно оборудване.

Производство и монтаж на комин, въздуховоди и газоходи

Повече

Предмет: Производство и монтаж на комин, въздуховоди и газоходи
Период: 2020 г.
Обхват: Производство и монтаж на комин, въздуховоди за охлаждащ и горивен въздух и газоходи за изходни газове за нова варова пещ.

Производство на стоманена шамандура

Повече

Предмет: Производство на стоманена шамандура
Период: 2019
Обхват: Производство на стоманена шамандура от листова конструкция.

Производство на предпазно съоръжение

Повече

Предмет: Производство на предпазно съоръжение
Период: 2019
Обхват: Производство на стоманено предпазно съоръжение – фендер от типа „donut”

Производство на стоманени фендери

Повече

Предмет: Производство на стоманени фендери
Период: 2019
Обхват: Производство на 112 бр. стоманени фендери, монтаж на облицовъчни полиетиленови плочи.

Производство на стоманени предпазни фендери с торсионен механизъм

Повече

Предмет: Производство на стоманени предпазни фендери с торсионен механизъм
Период: 2019 г.
Обхват: Производство на 5 бр. стоманени фендери с торсионен механизъм, позволяващ насочване на съоръженията, монтаж на облицовъчни полиетиленови плочи.

Производство на стоманен панел с торсионен механизъм

Повече

Предмет: Производство на стоманен панел с торсионен механизъм

Период на изпълнение: 2018 г.

Обхват: Изработка на стоманен фендер, торсионен механизъм за движение на панела, монтаж на полиетиленови плочи

Производство на неръждаем резервоар

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2018

Обхват: Демонтаж на стар резервоар, изработка и монтаж на нов неръждаем резервоар за сярна киселина

Проектиране, производство, доставка и монтаж на място на неръждаеми технологични резервоари и съоръжения

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2018

Обхват: Проектиране на неръждаеми резервоари, разреждащи устройства и тръбни съоръжения, производство на неръждаеми резервоари в заводски условия, производство на заготовки за неръждаеми резервоари, изграждани по листов способ на обекта, монтаж.

Производство на листови метални конструкции за модулни асфалтосмесващи инсталации

Повече

Период на изпълнение: от 2017 - до момента
Обхват: Производство на комини, газоходи, колена, аспиратори за модулни асфалтосмесващи инсталации за Германия.

Производство на неръждаем резервоар за технологични нужди

Повече

Предмет: Производство на неръждаем резервоар за технологични нужди

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Изработка на неръждаем резервоар за омекотителна инсталация – гр. Стара Загора

Изработка на технологични резервоари

Повече

Обект: „Арсенал“ АД

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Производство на 4 бр. технологични резервоари, изработени от въглеродна стомана.

Производство на стоманени фендери и торсиони

Повече

Предмет: Производство на стоманени предпазни панели и торсионни механизми към тях

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Производство на листови и тръбни конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери с торсиони, позволяващи движение на панелите, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Производство на неръждаеми технологични резервоари

Повече

Предмет: Производство на неръждаеми технологични резервоари

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Производство на 2 бр. неръждаеми резервоари за технологични нужди.

Производство на сглобяеми корпуси на филтърни системи

Повече

Предмет: Изработка на листови конструкции – сглобяеми корпуси на филтърни системи

Период на изпълнение: 2016 - 2017

Обхват: Производство на листови конструкции, представляващи метални пана за сглобяеми корпуси на филтриращи системи към асфалтосмесващи инсталации.

Производство на неръждаеми компоненти за филтърни системи

Повече

Предмет: Производство на неръждаеми компоненти за филтърни системи

Период на изпълнение: 2016 – 2017

Обхват: Производство на неръждаеми технологични врати за филтриращи систами към асфалтосмесващи инсталации, монтаж на изолация от минерална вата, цялостно сглобяване.

Изработка на стоманени понтони

Повече

Предмет: Изработка на листови метални конструкции - стоманени понтони

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство на стоманени понтони, монтаж на предпазни гумени елементи.

Проектиране и производство на неръждаеми резервоари за минерална и питейна вода

Повече

Обект: Болница „Ягода Мед“

Период на изпълнение: 2016

Обхват: Производство, доставка и монтаж на неръждаеми резервоари за питейна и минерална вода, монтаж на изолация от минерална вата и обшивка от поцинкована ламарина.

Изработка на стоманени шамандури за плавателни съдове

Повече

Предмет: Изработка на листови метални конструкции – шамандури за плавателни съдове

Период на изпълнение: 2015 - 2016

Обхват: Производство на стоманени шамандури и спомагателно оборудване за плавателни съдове.

Изработка на метални компоненти за пясъчни филтри

Повече

Предмет: Изработка на метални компоненти за пясъчни филтри

Период на изпълнение: 2015

Обхват: Производство на метални корпуси за пясъчни филтри.

Производство и метални силози

Повече

Обект: "Сен Гобен Констракшън Продъктс България" ЕООД

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Проектиране, изработка,доставка и монтаж на 2бр. стоманени силози за съхранение на сух цимент с вместимост 70 куб.м., изработка и монтаж на носеща метална конструкция, монтаж на прилежащото технологично оборудване - филтри, шнекове, клапи, аериращи системи.

Производство на части за електрофилтри

Повече

Обект: "FLSmidth Airtech" A/S

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на части за нов електрофилтър - носеща конструкция, корпус, вътрешни елементи на електрофилтъра.

Производство на газоходи

Повече

Обект: "Си Би Ем Ай Кънстракшън Ко. Лтд - клон България"

Период на изпълнение: 2013-2014

Обхват: Производство на газоходи по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".

Изработка и монтаж на бункери

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на обезводняващ бункер, клапа, хидравлична станция и тръбопроводи.

Производство и монтаж тегловни бункери

Повече

Обект: "Сен Гобен Констракшън Продъктс България" ЕООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на тегловни бункери за автоматично дозиране на химия.

Производство на листови метални конструкции за газоходи и въздуховоди

Повече

Обект: "FLSmidth Airtech" A/S

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка на цели газоходи и въздуховоди, газоходи на сегменти, метални конструкции и опори на газоходи за "Швапаваара" - Швеция.

Изработка и монтаж циклонни батерии

Повече

Обект: "ЗКИ Волта" ООД

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Производство на листови метални конструкции за циклонни батерии, контролна сглобка и монтаж в производствената база на дружеството.

Производство на стоманени фендери

Повече

Предмет: Производство на стоманени фендери

Период на изпълнение: от 2012 - до момента

Обхват: Производство на листови метални конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Проектиране, изработка и монтаж на метален силоз

Повече

Обект: "КЦМ" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проективане, производство, доставка и монтаж на стоманен силоз за съхранение на натриев карбонат.

Изработка на неръждаеми резервоари

Повече

Обект: "Загорка" АД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проектиране, производство, доставка и монтаж на неръждаем резервоар за гореща вода с вместимост 110 куб.м.

Производство на неръждаеми резервоари и резервоари от въглеродна стомана

Повече

Обект: "Амилум България" ЕАД

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и доставка на 6 бр. метални резервоари от неръждаема и въглеродна ламарина с вместимост - 3 бр. по 10 куб.м., 1 бр. - 20 куб.м., 1 бр. - 30 куб.м., 1 бр. - 50 куб.м.

Производство на стоманен резервоар

Повече

Обект: "Хюндай Хеви Индъстрийз" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство, доставка и монтаж на стоманен резервоар за складиране на трансформационно масло с вместимост 100 куб.м.

Производство и монтаж на силоз за гипс

Повече

Обект: "Гипс" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метален силоз за съхранение на гипс.

Изработка на стоманен силоз

Повече

Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство и монтаж на силоз за съхранение на петрококс за втора варова пещ.

Производство и монтаж на листови метални конструкции и нестандартно оборудване

Повече

Обект: "Огняново-К" АД

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метална конструкция за втора варова пещ. Производство и монтаж на стълби, площадки и пасарелки. Изработка на пещта на отделни компоненти, доставка и изграждане на обекта на цялото съоръжение.

Проектиране и изграждане на вертикални силози за пивоварна каша

Повече

Обект: "Каменица" АД

Период на изпълнение: 2010-2011

Обхват: Проекриране, изработка и монтаж на вертикални силози за съхранение на пивоварна каша, монтаж на шнекове, оборудване и автоматизация.

Изграждане на нов материален цех

Повече

Обект: "Рубин" АД

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Изработка и монтаж на метални вертикални силози за съхранение на основни суровини в нов "Материален цех" към стъкларски завод "Рубин" АД

Изработка на метални силози

Повече

Обект: "Балканстрой" АД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и доставка на 2 бр. стоманени силози с вместимост 100 куб.м.

Изработка и монтаж на неръждаем резервоар

Повече

Обект: "Вито 95" ООД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и монтаж на неръждаем резервоар за противопожарни нужди.

Производство на листови метални конструкции

Повече

Обект: "Балканстрой" АД

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изработка и доставка на листови метални конструкции за въздуховоди от въглеродна стомана за завод "Техногипс".

Производство на листови метални конструкции

Повече

Обект: "HS Energienlagen" GmbH

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка и доставка на въздуховоди и газоходи за нова котел на биомаса на територията на "Монди Стамболийски" ЕАД.

Производство на листови метални конструкции

Повече

Обект: "Симекс Транс" ЕООД

Период на изпълнение: 2007-2008

Обхват: Производство и доставка на листови метални конструкции за газоходи и въздуховоди за ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток".

Изработка на прахоуловители

Повече

Обект: "Булгаргаз" ЕАД

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Производство на листови метални конструкции за прахоуловители, пълен монтаж и окомплектовка в производствената база на дружеството.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png