Повече

Предмет: Проектиране, производство, доставка и монтаж на място на неръждаеми технологични резервоари и съоръжения.
Период на изпълнение: 2018
Обхват: Проектиране на неръждаеми резервоари, разреждащи устройства и тръбни съоръжения, производство на неръждаеми резервоари в заводски условия, производство на заготовки за неръждаеми резервоари, изграждани по листов способ на обекта, монтаж.

Повече

Предмет: Производство на листови метални конструкции за модулни асфалтосмесващи инсталации
Период на изпълнение: от 2017 - до момента
Обхват: Производство на комини, газоходи, колена, аспиратори за модулни асфалтосмесващи инсталации за Германия.

Повече

Предмет: Производство на стоманени фендери
Период на изпълнение: от 2012 - до момента
Обхват: Производство на листови метални конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Повече

Предмет: Производство на стоманени предпазни панели и торсионни механизми към тях
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Производство на листови и тръбни конструкции, представляващи стоманени предпазни панели – фендери с торсиони, позволяващи движение на панелите, монтаж на предпазни полиетиленови плоскости.

Повече

Предмет: Изработка на 4 бр. технологични резервоари
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Производство на 4 бр. технологични резервоари, изработени от въглеродна стомана.

Повече

Предмет: Изработка на листови конструкции – сглобяеми корпуси на филтърни системи
Период на изпълнение: 2016 - 2017
Обхват: Производство на листови конструкции, представляващи метални пана за сглобяеми корпуси на филтриращи системи към асфалтосмесващи инсталации.

Повече

Предмет: Производство на неръждаеми компоненти за филтърни системи
Период на изпълнение: 2016 – 2017
Обхват: Производство на неръждаеми технологични врати за филтриращи систами към асфалтосмесващи инсталации, монтаж на изолация от минерална вата, цялостно сглобяване.

Повече

Предмет: Проектиране и производство на неръждаеми резервоари за минерална и питейна вода
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Производство, доставка и монтаж на неръждаеми резервоари за питейна и минерална вода, монтаж на изолация от минерална вата и обшивка от поцинкована ламарина.

Повече

Предмет: Изработка на листови метални конструкции – шамандури за плавателни съдове
Период на изпълнение: 2015 - 2016
Обхват: Производство на стоманени шамандури и спомагателно оборудване за плавателни съдове.

Повече

Предмет: Производство и метални силози

Период на изпълнение: 2014-2015

Обхват: Проектиране, изработка,доставка и монтаж на 2бр. стоманени силози за съхранение на сух цимент с вместимост 70 куб.м., изработка и монтаж на носеща метална конструкция, монтаж на прилежащото технологично оборудване - филтри, шнекове, клапи, аериращи системи.

Предмет: Производство на части за електрофилтри

Период на изпълнение: 2014

Обхват: Изработка на части за нов електрофилтър - носеща конструкция, корпус, вътрешни елементи на електрофилтъра.

Повече

Предмет: Изработка и монтаж на бункери

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на обезводняващ бункер, клапа, хидравлична станция и тръбопроводи.

Предмет: Производство на листови метални конструкции

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка и доставка на въздуховоди и газоходи за нова котел на биомаса на територията на "Монди Стамболийски" ЕАД.

Повече

Предмет: Производство на листови метални конструкции за газоходи и въздуховоди

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка на цели газоходи и въздуховоди, газоходи на сегменти, метални конструкции и опори на газоходи за "Швапаваара" - Швеция.

Повече

Предмет: Изработка и монтаж циклонни батерии

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Производство на листови метални конструкции за циклонни батерии, контролна сглобка и монтаж в производствената база на дружеството.

Повече

Предмет: Проектиране, изработка и монтаж на метален силоз

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проективане, производство, доставка и монтаж на стоманен силоз за съхранение на натриев карбонат.

Повече

Предмет: Изработка на неръждаеми резервоари

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Проектиране, производство, доставка и монтаж на неръждаем резервоар за гореща вода с вместимост 110 куб.м.

Повече

Предмет: Производство на неръждаеми резервоари и резервоари от въглеродна стомана

Период на изпълнение: 2012

Обхват: Изработка и доставка на 6 бр. метални резервоари от неръждаема и въглеродна ламарина с вместимост - 3 бр. по 10 куб.м., 1 бр. - 20 куб.м., 1 бр. - 30 куб.м., 1 бр. - 50 куб.м.

Предмет: Производство на стоманен резервоар.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство, доставка и монтаж на стоманен резервоар за складиране на трансформационно масло с вместимост 100 куб.м.

Повече

Предмет: Производство и монтаж на силоз за гипс.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метален силоз за съхранение на гипс.

Повече

Предмет: Проектиране и изграждане на вертикални силози за пивоварна каша.

Период на изпълнение: 2010-2011

Обхват: Проекриране, изработка и монтаж на вертикални силози за съхранение на пивоварна каша, монтаж на шнекове, оборудване и автоматизация.

Предмет: Изработка на стоманен силоз.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство и монтаж на силоз за съхранение на петрококс за втора варова пещ.

Повече

Предмет: Производство и монтаж на листови метални конструкции и нестандартно оборудване.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метална конструкция за втора варова пещ. Производство и монтаж на стълби, площадки и пасарелки. Изработка на пещта на отделни компоненти, доставка и изграждане на обекта на цялото съоръжение.

Повече

Предмет: Изграждане на нов материален цех.

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Изработка и монтаж на метални вертикални силози за съхранение на основни суровини в нов "Метериален цех" към стъкларски завод "Рубин" АД

Предмет: Изработка на метални силози.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и доставка на 2 бр. стоманени силози с вместимост 100 куб.м.

Предмет: Изработка и монтаж на неръждаем резервоар.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и монтаж на неръждаем резервоар за противопожарни нужди.

Предмет: Производство на листови метални конструкции.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изработка и доставка на листови метални конструкции за въздуховоди от въглеродна стомана за завод "Техногипс".

Повече

Предмет: Производство на листови метални конструкции

Период на изпълнение: 2007-2008

Обхват: Производство и доставка на листови метални конструкции за газоходи и въздуховоди за ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток".

Повече

Предмет: Изработка на прахоуловители

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Производство на листови метални конструкции за прахоуловители, пълен монтаж и окомплектовка в производствената база на дружеството.