Производство на вертикални неръждаеми резервоари

Повече

Обект: Арсенал АД
Период: 2023
Обхват: Прозиводство на 2 бр. резервоари от неръждаема стомана с вместимост 25 куб.м.

Произоводство на хоризонтални стоманени резевроари

Повече

Обект: Арсенал АД
Период: 2023
Обхват: Производство на 2 бр. стоманени хоризонтални резервоари с обогрев, вместимост 63 куб.м.

Произоводство на стоманени резевроари

Повече

Обект: Арсенал АД
Период: 2023
Обхват: Производство на 3 бр. стоманени хоризонтални резервоари с вместимост 60 куб.м.

Изработка и монтаж на неръждаем резервоар

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" АД
Период: 2023
Обхват: Производство и доставка на неръждаем резервоар за технологични нужди, изграждане на място по листов способ, монтаж на оборудване и аксесоари.

Производство на стоманени тръби с диаметър 1020 мм. за язовирен колектор

Повече

Обект: "Неохим" АД

Период: 2022

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на стоманени тръби с дебелина 8 мм., от листова стомана, демонтаж на съществуващи стоманени тръби

Производство и монтаж на силоз за съхранение на вар

Повече

Обект: "Елаците Мед"
Период: 2022
Обхват: Производство и изграждане на място на силоз за съхранение на вар с вместимост 400 куб.м.

Изработка и монтаж на бункер за варовик

Повече

Обект: "Огняново - К" АД
Период: 2021
Обхват: Производство и монтаж на бункер за варовик, част от инсталация за контролно пресяване към нова варова пещ. 

Изработка и монтаж на неръждаем резервоар

Повече
Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД
Период: 2020 г.
Обхват: Производство и монтаж на неръждаем резервоар за технологични нужди, включително монтаж на аксесоари и оборудване.

Производство на стоманен резервоар за технологични нужди

Повече

Обект: "Болагро" ООД
Период: 2020
Обхват: Производство и доставка на вертикален стоманен резервоар от въглеродна стомана.

Производство и монтаж на комин, въздуховоди и газоходи

Повече

Предмет: Производство и монтаж на комин, въздуховоди и газоходи
Период: 2020 г.
Обхват: Производство и монтаж на комин, въздуховоди за охлаждащ и горивен въздух и газоходи за изходни газове за нова варова пещ.

Производство на неръждаем резервоар

Повече

Обект: "Монди Стамболийски" ЕАД

Период на изпълнение: 2018

Обхват: Демонтаж на стар резервоар, изработка и монтаж на нов неръждаем резервоар за сярна киселина

Проектиране, производство, доставка и монтаж на място на неръждаеми технологични резервоари и съоръжения

Повече

Обект: „Монди Стамболийски“ ЕАД

Период на изпълнение: 2018

Обхват: Проектиране на неръждаеми резервоари, разреждащи устройства и тръбни съоръжения, производство на неръждаеми резервоари в заводски условия, производство на заготовки за неръждаеми резервоари, изграждани по листов способ на обекта, монтаж.

Производство на листови метални конструкции за модулни асфалтосмесващи инсталации

Повече

Период на изпълнение: от 2017 - до момента
Обхват: Производство на комини, газоходи, колена, аспиратори за модулни асфалтосмесващи инсталации за Германия.

Производство на неръждаем резервоар за технологични нужди

Повече

Предмет: Производство на неръждаем резервоар за технологични нужди

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Изработка на неръждаем резервоар за омекотителна инсталация – гр. Стара Загора

Изработка на технологични резервоари

Повече

Обект: „Арсенал“ АД

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Производство на 4 бр. технологични резервоари, изработени от въглеродна стомана.

Производство на неръждаеми технологични резервоари

Повече

Предмет: Производство на неръждаеми технологични резервоари

Период на изпълнение: 2017

Обхват: Производство на 2 бр. неръждаеми резервоари за технологични нужди.

"Монтажинженеринг" АД е редовен член на:

btpp2.png bsk1.png