Предмет: Производство и монтаж на метални конструкции.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Производство, доставка и монтаж на метални конструкции за шумоизолиращи стени, асансьорна клетка и метален мост.