Предмет: Производство и монтаж на носеща метална конструкция.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на носеща метална конструкция за съдове за пивоварна каша на територията на пивоварна "Астика".