Предмет: Производство и монтаж на метални конструкции

Период на изпълнение: 2013-2014

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за галерии за лентови транспортьори по проект "Нова производствена линия на Девня Цимент".