Предмет: Производство и монтаж на метални конструкции

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка, доставка и монтаж на носеща метална конструкция за реактор за полимеризация с вместимост 13 куб.м.