Предмет: Производство и монтаж на метална конструкция за изграждане на зимна градина към "Sofia Airport Center"

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Изработка на тръбна метална конструкция и монтаж на същата за изграждане на зимна градина на обект Бизнес Център "Sofia Airport Center".