Предмет: Производство на метални конструкции и пристанищни съоръжения.

Период на изпълнение: 2013 - до момента

Обхват: Производство на листови метални конструкции за предпазни панели (фендери), спомагателни конструкции за монтаж на фендери, пътеки и пасарекли, тръбни метални конструкции за пристанищни съоръжения и др.