Предмет: Изграждане на предприятие за преработка на слънчоглед

Период на изпълнение: 2015

Обхват: Частично производство и цялостен монтаж на метални конструкции за производствена сграда и покрит склад, монтаж на стенни (фасадни) и покривни панели, окомплектовки, водостоци и улуци.