Предмет: Цялостно изграждане на инсталация за калциниране на природен гипс.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Производство и монтаж на основна метална конструкция, монтаж на фасадни и покривни облицовки от трапецовидна ламарина.