Предмет: Производство и монтаж на листови метални конструкции и нестандартно оборудване.

Период на изпълнение: 2011

Обхват: Изработка и монтаж на метална конструкция за втора варова пещ. Производство и монтаж на стълби, площадки и пасарелки. Изработка на пещта на отделни компоненти, доставка и изграждане на обекта на цялото съоръжение.