Предмет: Производство на листови метални конструкции за газоходи и въздуховоди

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка на цели газоходи и въздуховоди, газоходи на сегменти, метални конструкции и опори на газоходи за "Швапаваара" - Швеция.