Предмет: Изграждане на система за транспортиране и управление на въглища и варовик.

Период на изпълнение: 2009 - 2010

Обхват: Монтаж на метални конструкции за галерии за транспортьори, трансферни кули (пресипки) и технологично оборудване с общо тегло над 1200 т.