Метални конструкции

"Бисер Олива" АД

Предмет: Изграждане на цех "Екстракция".

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за цех "Екстракция".

"Балканстрой" АД

Предмет: Производство на листови метални конструкции.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Изработка и доставка на листови метални конструкции за въздуховоди от въглеродна стомана за завод "Техногипс".

"Алстом България" ЕООД

Предмет: Производство и доставка на метални конструкции.

Период на изпълнение: 2009

Обхват: Производство и доставка на стоманени конструкции за платформи за ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток".

"Симекс Транс" ЕООД

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_new_Steel-structures_Simex_Trans_DSC00496.JPG

Предмет: Производство на листови метални конструкции

Период на изпълнение: 2007-2008

Обхват: Производство и доставка на листови метални конструкции за газоходи и въздуховоди за ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток".

Повече

"HS Energienlagen" GmbH

Предмет: Производство на листови метални конструкции

Период на изпълнение: 2008

Обхват: Изработка и доставка на въздуховоди и газоходи за нова котел на биомаса на територията на "Монди Стамболийски" ЕАД.

"Неохим" АД

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_new_Steel-structures_Neochim_Picture034.jpg

Предмет: Производство на метални конструкции

Период на изпълнение: 2007

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции във връзка с проект за реконструкция на агрегат АС72.

Повече

"АДФ България" ЕООД

Предмет: Изграждане на завод за преработка на вълна.

Период на изпълнение: 2005

Обхват: Изработка и монтаж на метални конструкции, монтаж на технологично оборудване.