Метални халета

Рафинерия за слънчогледово олио и бутилиращ цех

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_Rafineria-Kosovo_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Монтаж на метални конструкции за рафиниращ и бутилиращ цех
Период на изпълнение: 2016 г.
Обхват: Изграждане на цехове за рафиниране и бутилиране слънчогледово олио в Косово, включващо монтаж на метални конструкции, монтаж на оборудване и електрически инсталации.

Повече

Изграждане на метални халета

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_Yasenovo_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Производство и монтаж на метални конструкции за метални халета
Период на изпълнение: 2016 г.
Обхват: Цялостно препроектиране, производство и монтаж на метални конструкции за метални халета и складове.

Повече

„Аурубис България“ АД – помпена станция

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_Aurubis_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Производство и монтаж на метална сграда за помпена станция
Период на изпълнение: 2016 г.
Обхват: Изграждане на помещение за помпена станция, включващо производство и монтаж на метални конструкции, монтаж на термопанели, окомплектовки и врати.

Повече

Завод за шоколадови изделия Своге – разширение на производствен корпус

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_Svoge_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Цялостно изграждане на разширение към производствен корпус
Период на изпълнение: 2016 г.
Обхват: Изграждане на разширение към производствен корпус, включващо земни и строителни дейности, производство на метални конструкции, цялостен монтаж на сградата, монтаж на термопанели и окомплектовки, монтаж на телферна греда и телфер.

Повече

„Металстрой“ АД – Изграждане на склад и производствена сграда

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_Oiropak-Popovo_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Частична изработка и монтаж на метални конструкции за склад и производствена сграда
Период на изпълнение: 2015 г.
Обхват: Частична изработка на метални конструкции и цялостен монтаж на метални сгради със складово и производствено предназначение, монтаж на термопанели и окомплектовки.

Повече

„Ню Ойл“ АД – Пресов цех към предприятие за производство на сурово масло

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_New-oil-Kostibrod_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Производство и монтаж на метална конструкция
Период на изпълнение: 2015 г.
Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за цех за пресоване на слънчоглед, изграждане на метален навес за разтоварище за слънчоглед, производство и монтаж на метална конструкция за приемна шахта, монтаж на покривна и фасадна ламарина за навес=

Повече

Изграждане на помещение за бояджийски дейности

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_Baza-SZ_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Проектиране и изграждане на метално хале към съществуваща производствена сграда
Период на изпълнение: 2013 г.
Обхват: Цялостно изграждане на метално хале, включващо: проектиране, изграждане на подпорна стена, производство на метална конструкция, монтаж на халето, производство и монтаж на подкранови греди, монтаж на покривна и стенна ламарина, врати и окомплектовки.

Повече

„София еърпорт център“ – зимна градина

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_gallery_Metalni-haleta_Zimna-gradina-sofia_thumbs_phoca_thumb_l_zaglavna.jpg

Предмет: Изработка и монтаж на метална конструкция за зимна градина.
Период на изпълнение: 2012 г.
Обхват: Изработка и монтаж на тръбна метална конструкция за обособяване на зимна градина в административна сграда.

Повече