Обект: „Ню Ойл“ АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за цех за пресоване на слънчоглед, изграждане на метален навес за разтоварище за слънчоглед, производство и монтаж на метална конструкция за приемна шахта, монтаж на покривна и фасадна ламарина за навес=