Обект: „Аурубис България“ АД
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на помещение за помпена станция, включващо производство и монтаж на метални конструкции, монтаж на термопанели, окомплектовки и врати.