Обект: Производство и монтаж на метални конструкции за метални халета
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Цялостно препроектиране, производство и монтаж на метални конструкции за метални халета и складове.