Обект: Монтаж на метални конструкции за рафиниращ и бутилиращ цех
Период на изпълнение: 2016
Обхват: Изграждане на цехове за рафиниране и бутилиране слънчогледово олио в Косово, включващо монтаж на метални конструкции, монтаж на оборудване и електрически инсталации.