Обект: „Панхим“ ООД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за покрит склад, изпълнение на изкопни и бетонови работи, монтаж на поликарбонатни плоскости, доставка и монтаж на завършващи окомплектовки.