Обект: „Металстрой“ АД
Период на изпълнение: 2017
Обхват: Монтаж на метални конструкции за склад към производствена сграда в гр. Попово, монтаж на фасадни и покривни термопанели, монтаж на завършващи окомплектовки.