Обект: "Металстрой" АД
Период на изпълнение: 2015
Обхват: Частично производство и цялостен монтаж на метални конструкции за покрит склад, монтаж на стенни (фасадни) и покривни панели, окомплектовки, водостоци и улуци.