Предмет: Изработка и монтаж на метална конструкция за зимна градина.
Период на изпълнение: 2012 г.
Обхват: Изработка и монтаж на тръбна метална конструкция за обособяване на зимна градина в административна сграда.