Предмет: Проектиране и изграждане на метално хале към съществуваща производствена сграда
Период на изпълнение: 2013 г.
Обхват: Цялостно изграждане на метално хале, включващо: проектиране, изграждане на подпорна стена, производство на метална конструкция, монтаж на халето, производство и монтаж на подкранови греди, монтаж на покривна и стенна ламарина, врати и окомплектовки.