Предмет: Частична изработка и монтаж на метални конструкции за склад и производствена сграда
Период на изпълнение: 2015 г.
Обхват: Частична изработка на метални конструкции и цялостен монтаж на метални сгради със складово и производствено предназначение, монтаж на термопанели и окомплектовки.