Предмет: Цялостно изграждане на разширение към производствен корпус
Период на изпълнение: 2016 г.
Обхват: Изграждане на разширение към производствен корпус, включващо земни и строителни дейности, производство на метални конструкции, цялостен монтаж на сградата, монтаж на термопанели и окомплектовки, монтаж на телферна греда и телфер.